11 marca 2019 roku Prezes Zarządu MPEC Włocławek Andrzej Walczak podpisał z przedstawicielami firmy Instal Filter Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza umowę na zaprojektowanie i wybudowanie nowej instalacji odsiarczania i odpylania spalin wraz z modernizacją kanałów spalin dla czterech kotłów węglowych WR-25 ( K3 i K4) oraz WR-10 (K1 i K2).

– Dla Spółki najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych odbiorców i mieszkańców Włocławka. Dlatego podnosimy jakość naszych usług z naciskiem na ochronę środowiska i jakości powietrza – mówi Andrzej Walczak, prezes MPEC. – Ta inwestycja pozwoli osiągnąć wyśrubowane normy unijne, które musimy spełniać jako spółka i jako miasto.

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji, w tym projektu podstawowego, projektu budowlanego do pozwolenia na budowę, projektów wykonawczych i powykonawczych, dostawa, zabudowanie wraz z niezbędnymi podłączeniami do istniejącej infrastruktury, rozruch oraz przekazanie do użytkowania nowej instalacji odsiarczania i odpylania spalin wraz z modernizacją kanałów spalin dla istniejących czterech kotłów węglowych.

Wartość umowy brutto wynosi 41 801 550,00 zł. Firma zaprojektuje i wybuduje instalacje w czasie 27 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dzięki inwestycji źródło ciepła MPEC Włocławek spełniać będzie standardy emisji zanieczyszczeń do atmosfery określone w Dyrektywach Parlamentu Europejskiego.

Dzięki nowej instalacji uda się zdecydowanie ograniczyć emisję szkodliwych pyłów oraz dwutlenku siarki, jednego  z najbardziej szkodliwych dla zdrowia związków obecnych w zanieczyszczonym powietrzu.