Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na

  • zakup złomu stalowego – złom stalowy MIX w ilości 27724 kg
  • zakup złomu – baterie-akumulatory – z zasilaczy komputerowych w ilości 454 kg
  • zakup złomu mosiężnego – wodomierze, liczniki energii cieplnej w ilości 200 kg

Z przedmiotem sprzedaży można się zapoznać w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku ul. Płocka 30/32 w dni robocze w godz. 8°°-14°°, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z p. Janem Majewskim tel. 502 415 395.

Ubiegający się o zakup złomu muszą:

  • posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania oraz transportu odpadów o kodach 17 04 05, 16 06 01, 17 04 01
  • przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie w/w warunku / nie dotyczy podmiotów które znajdują się w wykazie uprawnionych odbiorców do odbioru odpadów z MPEC Spółka z o.o. we Włocławku. /

Pisemną ofertę zawierającą cenę oraz warunki odbioru złomu należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego przy ul. Płockiej 30/32 we Włocławku , do sekretariatu Prezesa Zarządu , do dnia 30.11.2016. Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową.

Zamieszczona fotografia nie przedstawia przedmiotu sprzedaży.