Dobiega końca nasze tournee po włocławskich szkołach oraz przedszkolach, w ramach którego wystawiamy przedstawienie „Czerwony Kapturek w mieście”. Adaptacja znanej i lubianej przez dzieci bajki dotyka zagadnień ekologii oraz korzyści płynących z ciepła systemowego. Przedostatni występ miał miejsce 20 marca 2017 roku w Przedszkolu Akademickim przy ul. Żabiej we Włocławku.