W dniu 21 sierpnia 2018 na sali konferencyjnej w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej odbyło się spotkanie z dziennikarzami lokalnych mediów, podczas którego zostały poruszone bieżące sprawy Spółki.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami podczas corocznych prac nad konserwacją sieci oraz urządzeń ciepłowniczych Klienci MPEC nie byli pozbawieni dostępu do ciepłej wody użytkowej. Dzięki odpowiedniej konfiguracji urządzeń produkujących ciepło również w przyszłych latach Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej nie będzie wyłączać podgrzewania wody w okresie letnim na czas przeglądu instalacji.

Na spotkaniu poruszono również kwestie dotyczące dostosowania istniejącej instalacji ciepłowniczej do wymogów Unii Europejskiej.

W dniu dzisiejszym otworzyliśmy oferty do drugiego przetargu na modernizację sieci MPEC. Pierwsza procedura przetargowa zakończyła się niepowodzeniem, i wszystko wskazuje na to że druga również zostanie unieważniona. Wykonawcy korzystają z pozycji rynkowej oraz presji wywieranej na przedsiębiorstwa ciepłownicze w Polsce i podnoszą ceny w sposób znaczący.

Jacek Kuźniewicz, prezes MPEC

Bez dostosowania źródeł ciepła do wymogów UE żaden PEC w Polsce nie będzie mógł działać po 31 grudnia 2021 roku.

W okresie od stycznia do lipca 2018 MPEC sprzedał ciepła za ponad 1mln zł więcej w stosunku do założeń, natomiast koszty zostały obniżone o 3mln zł.

Nasze przedsiębiorstwo w nadchodzącym roku szkolnym nadal będzie realizować działania proekologiczne w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. W przygotowywanych „Lekcjach Ciepła” duży nacisk kładziony jest na edukację ekologiczną najmłodszych włocławian. Od października 2018 ruszymy z dystrybucją materiałów dydaktycznych dla zainteresowanych placówek edukacyjnych i przeprowadzimy zajęcia, których głównym tematem będzie środowisko. Podczas lekcji w prosty i przystępny sposób dzieci dowiedzą się, co to jest ciepło, skąd bierze się w kaloryferach oraz poznają podstawowe pojęcia związane z ogrzewaniem.