Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na

  • złom stalowy – MIX w ilości 9500 kg
  • złom aluminiowy – w ilości 43 kg
  • złom mosiężny /w tym wodomierze/ w ilości 293 kg
  • złom miedzi w ilości 7 kg
  • złom akumulatory /z urządzeń elektroniki, w szczególności z UPS/ – w ilości 550 kg

Z przedmiotem sprzedaży można się zapoznać w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku ul. Płocka 30/32 w dni robocze w godz. 8°°-14°°, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z p. Janem Majewskim tel. 502 415 395.

Ubiegający się o zakup złomu muszą:

  • posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania w/w odpadów.
  • przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie w/w warunku

Pisemną ofertę zawierającą cenę oraz warunki odbioru złomu należy dostarczyć do siedziby sprzedającego przy ul. Płockiej 30/32 we Włocławku , do sekretariatu Prezesa Zarządu , do dnia 10.11.2017. Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową.

Zamieszczona fotografia nie przedstawia przedmiotu sprzedaży.